PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
IST +5:30
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: IST
UTC/GMT: +5:30
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
١ أغسطس ٢٠٢٠
٢ أغسطس ٢٠٢٠
٣ أغسطس ٢٠٢٠
٤ أغسطس ٢٠٢٠
٥ أغسطس ٢٠٢٠
٦ أغسطس ٢٠٢٠
٧ أغسطس ٢٠٢٠


IST
١ أغسطس ٢٠٢٠
٢ أغسطس ٢٠٢٠
٣ أغسطس ٢٠٢٠
٤ أغسطس ٢٠٢٠
٥ أغسطس ٢٠٢٠
٦ أغسطس ٢٠٢٠
٧ أغسطس ٢٠٢٠