PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
IST +5:30
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: IST
UTC/GMT: +5:30
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
٥ أغسطس ٢٠٢٠
٦ أغسطس ٢٠٢٠
٧ أغسطس ٢٠٢٠
٨ أغسطس ٢٠٢٠
٩ أغسطس ٢٠٢٠
١٠ أغسطس ٢٠٢٠
١١ أغسطس ٢٠٢٠


IST
٥ أغسطس ٢٠٢٠
٦ أغسطس ٢٠٢٠
٧ أغسطس ٢٠٢٠
٨ أغسطس ٢٠٢٠
٩ أغسطس ٢٠٢٠
١٠ أغسطس ٢٠٢٠
١١ أغسطس ٢٠٢٠