PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
EDT -4:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: EDT
UTC/GMT: -4:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
١٧ يونيو ٢٠٢١
١٨ يونيو ٢٠٢١
١٩ يونيو ٢٠٢١
٢٠ يونيو ٢٠٢١
٢١ يونيو ٢٠٢١
٢٢ يونيو ٢٠٢١
٢٣ يونيو ٢٠٢١


EDT
١٧ يونيو ٢٠٢١
١٨ يونيو ٢٠٢١
١٩ يونيو ٢٠٢١
٢٠ يونيو ٢٠٢١
٢١ يونيو ٢٠٢١
٢٢ يونيو ٢٠٢١
٢٣ يونيو ٢٠٢١