PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
+٠٣ +3:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: +٠٣
UTC/GMT: +3:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
٤ أغسطس ٢٠٢٠
٥ أغسطس ٢٠٢٠
٦ أغسطس ٢٠٢٠
٧ أغسطس ٢٠٢٠
٨ أغسطس ٢٠٢٠
٩ أغسطس ٢٠٢٠
١٠ أغسطس ٢٠٢٠


+٠٣
٤ أغسطس ٢٠٢٠
٥ أغسطس ٢٠٢٠
٦ أغسطس ٢٠٢٠
٧ أغسطس ٢٠٢٠
٨ أغسطس ٢٠٢٠
٩ أغسطس ٢٠٢٠
١٠ أغسطس ٢٠٢٠