PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
+٠٣ +3:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: +٠٣
UTC/GMT: +3:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
١١ يونيو ٢٠٢١
١٢ يونيو ٢٠٢١
١٣ يونيو ٢٠٢١
١٤ يونيو ٢٠٢١
١٥ يونيو ٢٠٢١
١٦ يونيو ٢٠٢١
١٧ يونيو ٢٠٢١


+٠٣
١١ يونيو ٢٠٢١
١٢ يونيو ٢٠٢١
١٣ يونيو ٢٠٢١
١٤ يونيو ٢٠٢١
١٥ يونيو ٢٠٢١
١٦ يونيو ٢٠٢١
١٧ يونيو ٢٠٢١