PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
BST +1:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: BST
UTC/GMT: +1:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
٢ يوليو ٢٠٢٠
٣ يوليو ٢٠٢٠
٤ يوليو ٢٠٢٠
٥ يوليو ٢٠٢٠
٦ يوليو ٢٠٢٠
٧ يوليو ٢٠٢٠
٨ يوليو ٢٠٢٠


BST
٢ يوليو ٢٠٢٠
٣ يوليو ٢٠٢٠
٤ يوليو ٢٠٢٠
٥ يوليو ٢٠٢٠
٦ يوليو ٢٠٢٠
٧ يوليو ٢٠٢٠
٨ يوليو ٢٠٢٠