PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
BST +1:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: BST
UTC/GMT: +1:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
١ أبريل ٢٠٢٠
٢ أبريل ٢٠٢٠
٣ أبريل ٢٠٢٠
٤ أبريل ٢٠٢٠
٥ أبريل ٢٠٢٠
٦ أبريل ٢٠٢٠
٧ أبريل ٢٠٢٠


BST
١ أبريل ٢٠٢٠
٢ أبريل ٢٠٢٠
٣ أبريل ٢٠٢٠
٤ أبريل ٢٠٢٠
٥ أبريل ٢٠٢٠
٦ أبريل ٢٠٢٠
٧ أبريل ٢٠٢٠