PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
BST +1:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: BST
UTC/GMT: +1:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
١٢ أغسطس ٢٠٢٠
١٣ أغسطس ٢٠٢٠
١٤ أغسطس ٢٠٢٠
١٥ أغسطس ٢٠٢٠
١٦ أغسطس ٢٠٢٠
١٧ أغسطس ٢٠٢٠
١٨ أغسطس ٢٠٢٠


BST
١٢ أغسطس ٢٠٢٠
١٣ أغسطس ٢٠٢٠
١٤ أغسطس ٢٠٢٠
١٥ أغسطس ٢٠٢٠
١٦ أغسطس ٢٠٢٠
١٧ أغسطس ٢٠٢٠
١٨ أغسطس ٢٠٢٠