PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
EET +2:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: EET
UTC/GMT: +2:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
٢٧ مارس ٢٠٢٠
٢٨ مارس ٢٠٢٠
٢٩ مارس ٢٠٢٠
٣٠ مارس ٢٠٢٠
٣١ مارس ٢٠٢٠
١ أبريل ٢٠٢٠
٢ أبريل ٢٠٢٠


EET
٢٧ مارس ٢٠٢٠
٢٨ مارس ٢٠٢٠
٢٩ مارس ٢٠٢٠
٣٠ مارس ٢٠٢٠
٣١ مارس ٢٠٢٠
١ أبريل ٢٠٢٠
٢ أبريل ٢٠٢٠