PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
EET +2:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: EET
UTC/GMT: +2:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
١٠ أغسطس ٢٠٢٠
١١ أغسطس ٢٠٢٠
١٢ أغسطس ٢٠٢٠
١٣ أغسطس ٢٠٢٠
١٤ أغسطس ٢٠٢٠
١٥ أغسطس ٢٠٢٠
١٦ أغسطس ٢٠٢٠


EET
١٠ أغسطس ٢٠٢٠
١١ أغسطس ٢٠٢٠
١٢ أغسطس ٢٠٢٠
١٣ أغسطس ٢٠٢٠
١٤ أغسطس ٢٠٢٠
١٥ أغسطس ٢٠٢٠
١٦ أغسطس ٢٠٢٠