PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
+٠٤ +4:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: +٠٤
UTC/GMT: +4:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
٩ أبريل ٢٠٢١
١٠ أبريل ٢٠٢١
١١ أبريل ٢٠٢١
١٢ أبريل ٢٠٢١
١٣ أبريل ٢٠٢١
١٤ أبريل ٢٠٢١
١٥ أبريل ٢٠٢١


+٠٤
٩ أبريل ٢٠٢١
١٠ أبريل ٢٠٢١
١١ أبريل ٢٠٢١
١٢ أبريل ٢٠٢١
١٣ أبريل ٢٠٢١
١٤ أبريل ٢٠٢١
١٥ أبريل ٢٠٢١