💿 سي دي

نسخ / لصق

انقر فوق رمز لنسخ إلى الحافظة ▼

معنى

Applecd
Googleقرص ضوئي
Twitterقُرص ضوئي
Unicodeسي دي
المرادفاتبلو راي،سي دي،كمبيوتر،قُرص،دي في دي،بصري ودي في دي وقرص وقرص ضوئي
تصنيفكائنات | الحاسوب

الصور

سي دي إيموجي
emoji unicode معنى
💿 1F4BF سي دي